မကြာမှီ MPU မှ Credit Card  ခေါ် အကြွေး၀ယ်ကတ်များ၊၊ MPU  UPI Co-branded Card ၊ MPU JCB Co-branded Card များကို စတင် မိတ်ဆက်တော့ မည်ဖြစ်ပါသည်။ MPU Co-branded Card  ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့်  မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဖွဲ့၀င်ဘဏ်များ၏ ATM များနှင့် POS တွင် သာမက ပြည်ပရှိ UPI/JCB Network Logo များရှိသော ATM များနှင့် POS တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင် တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။


မကြာမှီ ကာလတွင် MPU Logo ရှိသော MPU အဖွဲ့၀င်ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Merchant များ(ဆိုင်များ) တွင် MPU ကတ်ကိုင်ဆောင် သူများသည် POS စက်များမှ တဆင့် ငွေသားထုတ်ယူ နိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။


မကြာမှီ အဖွဲ့၀င်ဘဏ်များရှိ ATM များတွင် MPU ကတ်ကိုင် ဆောင်သူများသည် (On-Line) ငွေလွှဲခြင်း လုပ်ငန်းအား 24/7 ဆောင်ရွက်နိုင် တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် MPU အဖွဲ့၀င် ဘဏ်များမှ MPU Credit Card ၀န်ဆောင်မှုကို ပြည်သူများသို့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီး ဌာနမှ အခွန် ငွေများကို MPU e-commerce မှတဆင့် MPU Card များအသုံးပြုပြီး ပေးချေနိုင် ပြီဖြစ်ပါသည်။