မည်သည့် ATM တွင်မဆို MPU အဖွဲ့၀င် ဘဏ်များမှ ထုတ်သော MPU Card များဖြင့်၄င်း၊ JCB, UPI ကဲ့သို့ သော နိုင်ငံတကာကတ် များဖြင့်၄င်း ငွေသားထုတ် ယူနိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲနိုင်သည့် ပမာဏမှာ MPU ကတ်ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ATM တွင် ၁ရက်လျှင် အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ထောင်မှ အများဆုံး ကျပ်ဆယ်သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ATM ကတ် သုံးစွဲလိုသူများမှာ နှစ်သက်ရာ MPU အဖွဲ့၀င်ဘဏ်များတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ATM Location

AGD Bank Card

agd01agd02

 

Ayeyarwady Bank Card

aya01aya02

 

CB Bank Card

cb01cb02

 

KBZ Bank Card

kbz01kbz02

 

UAB Bank Card

uab01uab02uab03uab04

 

CHD Bank Card

chdb01chdb02

 

Myanmar Economic Bank Card

meb01

 

M.O.B Bank Card

mob01

 

Myawaddy Bank Card

mwd01

 

MAB Bank Card

mob01

 

Tun Foundation Bank Card

tun-foundation

 

 

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် MPU အဖွဲ့၀င် ဘဏ်များမှ MPU Credit Card ၀န်ဆောင်မှုကို ပြည်သူများသို့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီး ဌာနမှ အခွန် ငွေများကို MPU e-commerce မှတဆင့် MPU Card များအသုံးပြုပြီး ပေးချေနိုင် ပြီဖြစ်ပါသည်။